فرم تقاضای استخدام

جنسیت(*)
ورودی نامعتبر است

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر است

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر است

شماره شناسنامه(*)
ورودی نامعتبر است

محل صدور(*)
ورودی نامعتبر است

وضعیت تأهل(*)
ورودی نامعتبر است

تعداد افراد تحت تکفل(*)
ورودی نامعتبر است

وضعیت نظام وظیفه(*)
ورودی نامعتبر است

آدرس ایمیل(*)
ورودی نامعتبر است

آدرس محل سکونت(*)
ورودی نامعتبر است

 
میزان تحصیلات(*)
ورودی نامعتبر است

شماره تماس(*)
ورودی نامعتبر است

رشته تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر است

تاریخ اتمام تحصیلات(*)
ورودی نامعتبر است

میزان تسلط به زبانهای خارجی

زبان انگلیسی(*)
ورودی نامعتبر است

زبان عربی(*)
ورودی نامعتبر است

درصورتی که به سایر زبانهای خارجی تسلط دارید، لطفاً نام ببرید و میزان تسلط خود را بیان کنید
ورودی نامعتبر است

 
سمت درخواستی(*)
ورودی نامعتبر است

میزان حقوق ماهیانه درخواستی به ریال(*)
ورودی نامعتبر است

آیا دوره های آموزشی مربوط به شغل یا سمت درخواستی گذرانده اید؟(*)
ورودی نامعتبر است

در صورت گذراندن دوره های آموزشی لصفاٌ توضیح دهید
ورودی نامعتبر است

آیا سابقه کاری دارید(*)
ورودی نامعتبر است

در صورت داشتن سابقه کاری لطفاً، نام محل کار،تاریخ شروع و خاتمه، سمت، میزان حقوق دریافتی و دلیل ترک کار خود( حداقل مربوط به 5 سال قبل) را بیان کنید
ورودی نامعتبر است

KB مدارک قابل ارائه،حداکثر 300(*)
ورودی نامعتبر است

اسکن کارت ملی، شناسنامه، آخرین مدرک تحصیلی، دوره های گذرانده شده و عکس خود را به صورت فایل زیپ ارسال نمائید

Background Image

Header Color

:

Content Color

: