بازارهای شیراز

بازار وکیل

بازار وکیل یکی از شاهکارهای معماری عهد زندیه است. این بازار بعد از ساخته شدن مسجد وکیل در سالهای حدود 1180 و به شکل صلیب ساخته شده است. در محل تقاطع دو رشته، طاق بزرگی به نام چهار سوق می باشد که دقیقاً در مرکز رشته شمالی قرار دارد. در شمال چهار سوق (راسته شمالی) 82 باب مغازه و در راسته جنوبی نیز 82 باب قرار دارد.  البته در سال 1313 خورشیدی برخی از مغازه های راسته شمالی به علت احداث خیابان زند از بین رفته اند.

 سرای مشیر

سرای مشیر یا سرای گلشن از آثار دوران قاجاریه است که در انتهای جنوبی بازار وکیل در گوشه شرقی آن قرار گرفته است. این سرا که دارای طرح و نقشه ای دایره ای (هشت گوش) است. توسط میراز ابوالحسن خان مشیرالملک احداث شده است. 

 بازار مشیر

در کنار در جنوبی بازار وکیل کوچه ای قرار دارد که سقف آن پوشیده است و دو طرف آن مغازه ایجاد کرده اند، در سمت راست این کوچه مدرسه آقاباباخان و در سمت چپ آن بازار و سرای مشیر قرار دارد. بازار مشیر در سمت شرقی سرای مشیر قرار گرفته و شبیه به بازار وکیل ساخته شده است. بازار مشیر نیز دارای چهر سوقی در وسط است که از شمال به سرای مشیر و از جنوب به «اردو بازار» ختم می شود. در بازار و سرای مشیر انواع صنایع دستی و هنری از قبیل خاتم کاری، قلم زنی، منبت و ... موجود است.

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: