ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

نگاه رهبری ومدیریت

به نظر می رسد در مورد تفاوت میان رهبری و مدیریت سو تفاهمی بزرگ وجود دارد

جان دابلیوگاردنز وزیر سابق بهداشت، آموزش و بهزیستی آمریکا 5 ویژگی را که مدیران پیشرو را از مدیران معمولی متمایز می کند را بر شمرد:

1: مدیران پیشرو متفکرانی هستندکه در دراز مدت فراسوی بحرانهای روزمره و گردش های فعلی را می بینند.

2: مدیران پیشرو می خواهند بخش های کوچکتر با بخش های بزرگتر همراه باشند، آنها می خواهند بدانند چطور تک تک بخش های شرکت بر یکدیگر اثر می گذارند و به طور مستمر نفوذشان را از حوزه های خاص فراتر می برند.

3: مدیران پیشرو تاکید بسیاری بر ترسیم آینده ارزش ها و انگیزه ها دارند.

4: مدیران پیشرو دارای مهارت های تدبیرگرانهی قدرتمندی هستند تا بتوانند از پس معضلاتی که جزو جدایی ناپذیر سازمانهایی است که از چند نفر تشکیل یافته بربیایند.

5: مدیران موجود به وضع موجود بسنده نمی کنند.

مدیریت مرحله ای است برای اطمینان خاطر از ااینکه برنامه و اهداف سازمان قابل تحقق است. از سوی دیگر، رهبری با ایجاد تصویری از آینده و انگیزه در افراد سر و کار دارد. ریچارد کر گفته است: مردم دوست ندارند مدیریت شوند، آنان خواهان رهبر هستند. تا بحال شنیده اید بگویند مدیر دنیا؟ اما رهبر دنیا چرا؟ رهبر آموزشی ؟ رهبر مذهبی، رهبر جامعه، رهبر کارگران یا رهبر شغلی…. آنان مدیریت نمیکنند، بلکه رهبری میکنند.

سیاست هویج همیشه کارآمدتر از سیاست چماق است، از اسبتان بپرسید، شما می توانید به سوی آب رهبری کنید اما نمی توانید او را مدیریت کنید که بنوشد، اگر می خواهید کسی را مدیریت کنید، خودتان را مدیریت کنید. اگراین کار را خوب انجام دهید، آماده خواهید بود دست از مدیریت بردارید و در راه رهبری گام بردارید.

  • دانستن شیوه انجام کار، مهارت کارگر است.
  • یاددادن به دیگران، مهارت آموزگار است.
  • اطمینان حاصل کردن از انجام شدن کار به دست دیگران، مهارت مدیر است.
  • برانگیختن دیگران برای بهتر انجام دادن کار، مهارت رهبر است.

استناد به گفته های جان سی مکسول

ایران کشوری با ظرفیت های وسیع گردشگری همچون جاذبه های چهارفصل و متنوع اقلیمی،تاریخی و حضور اقوام مختلف با  تمایل هرچه بیشتر گردشگران داخلی و خارجی را شامل شده است؛ و به جرات می توان ، ویژگی های فرهنگی منحصربه فرد گفت که رفع مهمترین نیازهای همه ی این گردشگران در نگاه مدیرانی است که می توانند محیطی امن و درکمال آرامش برای آنها بوجود آورند.

با درنظر گرفتن جهش سریع به سمت آموزه های نوین در صنعت هتلداری و با استفاده از تجربیات گذشته برآنم تا در پنج حوزه   دستاوردهای خود را انتقال دهم و باهم به طلوع خورشید نگاه کنیم.