ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

خط مشی کیفیت

هتل آریوبرزن با هدف ارائه خدمات اقامت و ارائه سرویس خاص پذیرایی و تفریحی در یک مجموعه به منظور حفظ موقعیت و ارتقا سازمان جهت دستیابی به اهداف، کسب سهم بیشتر از بازار و افزایش سطح رضایت مشتریان با به کارگیری به روزترین تکنولوژی ارائه خدمات و سرویس، خود را موظف و متعهد می داند تا خدمات خود را به نحوی ارائه نماید تا کلیه مشتریان از رضایت کامل برخوردار بوده و نسبت به نام هتل و خدمات آن اطمینان کامل داشته باشند، بدین منظور جهت دسترسی به مقاصد فوق، محورهای زیر را سرلوحه مقاصد خود قرار می دهیم:
1- شناخت و درک کامل از نیازهای مشتری، تلاش در جهت تامین آنها و افزایش رضایت آن
2- آموزش مستمر و ارتقا منابع انسانی به منظور افزایش سطح دانش و آگهی پرسنل به عنوان منابع ازرشمند هتل
3- استفاده بهینه از ظرفیت و توان موجود در هتل به منظور بدست آوردن سطح بالاتری از بازار
4- تحقیق و نیاز سنجی مشکلات و ارائه راه حلهای کاربردی جهت قراردادها وتعامل مناسب با تورهای سیاحتی و گردشگری
5- افزایش اثر بخشی فرآیند های سیستم مدیریت کیفیت و بهبود مستمر آنها

در چهار چوب محورهای فوق، اهداف کیفی تدوین گردیده منطبق با الگوهای استانداردهای بین المللی ISO9001:2008 طرح ریزی و استقرار یافته است.

به همین روی، ما اعضای هیئت مدیره ضمانت اجرایی سیستم کیفیت را بعهده گرفته و با درک خط مشی و الزامات مشتری توسط کارکنان اطمینان حاصل می نمائیم. همچنین کلیه اعضای هتل متعهد و موظف به اجرا و حفظ این خط مشی می باشیم.