ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

مسجد نصیر الملک

این بنای منحصربه فرد در دوران قاجار از سال 1876 تا 1888 به دستور میرزا حسن علی (نصیر الملک)، حاکم وقت قاجار ساخته شده است.

طراحان این بنا محمد حسن معمار یک معمار ایرانی و محمد رضا کاشی ساز شیرازی بودند، پنجره ها و درب های رنگارنگ توسط استاد نجار حاج میرزا آیت ساخته شده اند.

مسجد ناصر المولک (مسجد نصیر الملک) که به اسم مسجد صورتی نیز شناخته می شود، مسجدی سنتی در شیراز است.

این مسجد که در محله گود عربان و درنزدیکی مسجد شاه چراغ واقع شده است، در دوره سلطنت قاجار بر ایران ساخته شد.

این مسجد با شیشه های رنگی فراوان که نماد آن و نمایش سایر عناصر سنتی مانند پنج کاسه”پنج بند” طراحی شده است.

شهرت این مسجد در فرهنگ عموم مردم به عنوان مسجد صورتی، به علت استفاده از میزان قابل توجهی از کاشی های صورتی رنگ برای طراحی داخلی آن است.

فاصله هتل آریوبرزن تا مسجد نصیر الملک

فاصله مسجد نصیرالملک تا هتل آیوبرزن شیراز