ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

آرامگاه سعدی

فاصله هتل آریوبرزن تا آرامگاه سعدی

سعدی یکی از شاعران بزرگ شیراز بود که پس از  فردوسی آسمان زیبای ادبیات فارسی را باشکوه تر کرد. او نه تنها شاعر بزرگ ایران است، بلکه یکی از سخنوران بزرگ است. او در اوایل قرن هفتم در شهر شیراز متولد شد.

خانواده اش محققان مذهبی بودند و او توسط پدرش آموزش دیده بود اما زمان فوت پدر او یک کودک بود و تحت حمایت مادرش قرار گرفت.

در ابتدا، او علوم اسلامی را آموخت و سپس شهر خود را برای ادامه تحصیل ترک کرد و به بغداد رفت. او در النظامیه مشهور ثبت نام کرد. او نه تنها در ایران مشهور است، بلکه در پایتخت هندوستان و آناتولی نیز شهرت فراوان دارد.