ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

مسجد وکیل

مسجد وکیل مساحت 8،660 متر مربع را پوشش می دهد. این مسجد به جای چهار ایوان معمول، دو ایوان دارد و در طرف شمالی و جنوبی یک دالان بزرگ باز قرار دارد.

ایوان و دالان با کاشی های معمولی شیرازی هفت رنگی تزئین شده اند که یکی از مشخصه های هنر و صنعت شیراز در نیمه دوم قرن 18 است.

سالن نماز شب (شبستان)، با مساحت تقریبا 2700 متر مربع، شامل 48 ستون یک پارچه حکاکی  شده به صورت  مارپیچ است، هر کدام با یک پایه از برگهای آقطوس. مینی بار در این سالن از یک قطعه سنگ مرمر سبز در 14 مرحله برداشته شده و به عنوان یکی از شاهکارهای دوره زندی محسوب می شود.

فراوانی  کار با کاشیهای تزئینی گلدار از  نماد ها ی دوره قاجار به شمار می روند.

مسجد وکیل یک مسجد در شیرازو جنوب ایران است که در سمت غرب بازار وکیل در کنار درب ورودی آن واقع شده است.

این مسجد بین سالهای 1751 و 1773 در طول دوره زندیه ساخته شده است. اما در قرن نوزدهم در دوره قاجار بازسازی شد.

وکیل به معنای نماینده است که کریم خان زند به این نام خوانده میشد، وی بنیانگذار سلسله زندیه بود. شیراز پایتخت حکومت کریم خان بود و او بسیاری از ساختمان ها، از جمله این مسجد را بنا نهاد.

فاصله هتل آریوبرزن شیراز تا مسجد وکیل